Privacy Statement de Borst Personal Training

 

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze cliënten. Wij behandelen uw gegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang wij ze bewaren en wat uw rechten zijn.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd
  • Geslacht

 

In voorkomende gevallen zullen we u soms ook vragen naar aanvullende informatie zoals:

 

  • Lengte
  • Gewicht

 

 

 

Hoewel de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken kan verschillen kunt  u ten alle tijde een inzageverzoek doen voor een volledig overzicht van uw gegevens. Zie ook:  Wat zijn mijn rechten?

 

Wat doen we met uw gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:

 

  • een overeenkomst te sluiten voor een dienst;
  • de overeengekomen dienst uit te voeren.

 

Bestaat een klantprofiel van mij? 
Nee.

 

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd als u gedurende vijf jaar geen diensten heeft afgenomen

 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Nee.

 

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen lokaal opgeslagen.

 

Wat zijn mijn rechten? 
U heeft het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via: 
info@deborstpt.nl

 

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

 

Onze gegevens:
de Borst personal training 
Wederik 37
3401LZ IJsselstein